Va prezentam in aceasta sectiune principalele repere legale care vizeaza activitatea de schimb valutar. De asemenea, va oferim detalii despre modul de operare in cadrul agentiilor de schimb valutar din punct de vedere legal. Vom mentiona o serie de detalii legate de actele necesare si procedura autorizarii si/sau inregistrarii entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei, conform Ordinului nr. 664/2012 al Ministrului Finantelor Publice.

Legislatia romana in vigoare

Regulile privind reautorizarea caselor de schimb valutar. In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 341 din data de 19 mai 2012 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei.

Obligativitatea utilizarii imprimantelor fiscale cu jurnal electronic, racordate la sistemele ANAF, pentru reducerea evaziunii fiscale. Firmele care vand bunuri si servicii au fost obligate (termen final 1 noiembrie 2018) sa treaca de la casele de marcat cu jurnal pe hartie la case de marcat cu jurnal electronic, racordate la sistemele ANAF, pentru reducerea evaziunii fiscale. Pentru domeniul schimbului valutar, aplicarea ORDONANTEI DE URGENTA nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – REPUBLICATA 2005 – actualizata in 2015 si ulterior inseamna ca firmele sunt obligate de la 1 noiembrie 2018 sa foloseasca imprimante fiscale cu jurnal electronic. ExchangeOnline este prima solutie software avizata conform OUG 28/1999 cu modificarile ulterioare si dispune de retea de service nationala pentru a permite caselor de schimb valutar functionarea in parametrii impusi de legislatia in domeniu.

Noua lege pentru casele de schimb valutar e mai stricta. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a modificat legea care vizeaza masurile de informare a consumatorilor de catre operatorii economici si care desfasoara activitati de schimb valutar, conform comunicatului de presa remis de ANPC.
Legea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si urmeaza sa intre in vigoare in 30 de zile de la data publicarii, respectiv de la 17 decembrie 2009.
Noul ordin emis de Constantin Cerbulescu, presedintele Autoritatii, urmareste o informare mai buna a consumatorilor de catre firmele care au ca obiect de activitate operatiunile de schimb valutar si impune reguli mai stricte in ceea ce priveste modul de afisare a cursurilor practicate in interiorul si in exteriorul casei de schimb valutar.
Astfel, afisarea informatiilor se va face in campul vizual al consumatorului care efectueaza tranzactia, iar operatorii economici au obligatia sa afiseze la exteriorul casei de schimb un suport sau un panou unic, monocolor, fara degradeuri sau alte insemne grafice sau culori, pe care informatiile privind vanzarea si cumpararea de valuta sa fie indicate vizibil si intr-o forma usor de citit.
Comunicatul de presa mai indica cum ca in interiorul casei de schimb valutar, cursurile de schimb pentru operatiunile de vanzare si pentru cele de cumparrae vor fi inscrise pe un panou unic, de dimensiune echivalenta unei pagini format A4.

Lege la "milimetru", pentru casele de schimb valutar. Legea modificata impune si anumite limite pentru forma si dimensiunea caracterelor literelor cu care sunt afisate cursurile de schimb valutar.
Astfel, inaltimea admisa a caracterelor, care cuprind litere, cifre sau simboluri grafice si care sunt utilizate pentru afisarea in exteriorul casei de schimb valutar a operatiunilor de vanzare si a celor de cumparare de valuta este de 80 de milimetri, grosimea de 10 milimeti, distanta dintre caractere tot de 10 milimetri, iar cea dintre cuvinte de 20 de milimetri. Apoi, marimea caracterelor de pe panoul unic din interiorul casei de schimb trebuie sa fie cea a fontului Times New Roman, 20, Bold, iar informatiile afisate in interior trebuie sa fie identice ca valoare si exprimare cu cele afisate in exteriorul casei de schimb.
Noua lege mai prevede ca daca operatorul economic percepe comision pentru operatiunile de schimb valutar, cursurile de schimb afisate trebuie sa includa si comisioanele practicate, adica se vor afisa valorile calculate dupa aplicarea comisionului casei de schimb valutar. De asemenea, daca operatorul economic percepe comision pentru schimbul valutar, cursurile de schimb afisate pe panoul unic de la exteriorul casei de schimb vor include si comisioanele practicate.
Afisarea oricaror altor informatii pe suportul unic sau afisarea altor suporturi care fac referire la cursul de schimb este strict interzisa de catre legea modificata de ANPC. Ea mai prevede dreptul consumatorilor ca, in cazul in care constata neconcordante intre cursul valutar afisat si cel mentionat in formularul de acceptare a tranzactiei sau pe bonul fiscal, sa solicite in scris, in cel mult 24 de ore, anularea tranzactiei.
În acelasi timp, operatorii economici trebuie sa dovedeasca corectitudinea tranzactiilor si sa prezinte organelor de control listele cursurilor de schimb de vanzare si de cumparare pentru valutele tranzactionate, care sa cuprinda semnatura persoanelor imputernicite, precum si perioada pentru care au fost valabile, respectiv ziua si ora.

Formularul pentru tranzactie, redactat in limbile romana si engleza. ANPC recomanda clientilor o atentie sporita la formularul de acceptare a tranzactiei, la care este important ca inainte de semnarea lui, consumatorii sa citeasca toate informatiile cuprinse in document, astfel incat sa poata face o alegere rationala. Formularul de acceptare a tranzactiei trebuie sa contina obligatoriu informatii referitoare la denumirea si adresa operatorului economic, numele si prenumele consumatorului, seria si numarul actului de identitate al acestuia, suma tranzactionata, suma care urmeaza sa fie incasata de consumator, data emiterii, precum si semnaturile operatorului si a consumatorului. Legea mai prevede ca toate aceste informatii sa fie scrise pe o singura pagina de format A4, vizibil si lizibil, iar literele sa aiba marimea Times New Roman, 12, negru pe fond alb. De asemenea, formularele trebuie sa fie intocmite in doua exemplare, unul pentru consumator si unul pentru operatorul economic si sa fie redactate atat in limba romana, cat si in limba engleza.
De asemenea, institutiile financiar-bancare vor avea obligatia sa informeze consumatorii cu privire la cursurile de schimb ale valutelor tranzactionate prin sisteme electronice, care sa permita un afisaj vizibil, lizibil si usor accesibil consumatorilor, amplasate in interiorul punctelor de lucru, langa ghiseul de schimb valutar.

Norma nr. 8 din 23.iul.2009. Monitorul Oficial, Partea I 526 30 iulie 2009. Intrare in vigoare la 30.iul.2009 privind modificarea si completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar.

Regulament nr. 4 , Rep. (1) din 1.apr. 2005, Monitorul Oficial, Partea I 616 6.sep.2007. Intrare in vigoare la 6.sep.2007 privind regimul valutar.

Norma nr. 13 din 14.sep.2007. Monitorul Oficial, Partea I 654 25.sep.2007. Intrare in vigoare la 25.sep.2007 pentru modificarea si completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar.

Obligatiile agentiilor de schimb valutar. Operatorii economici care desfasoara activitati de schimb valutar au obligatia de a-i informa pe consumatori asupra cursurilor de schimb valutar, atat pentru operatiunile de vanzare, cat si pentru operatiunile de cumparare de valuta, prin afisare la loc vizibil, atat in interiorul, cat si in exteriorul casei de schimb valutar, conform prevederilor ordinului nr. 205/2007.Operatorii economici care desfasoara activitati de schimb valutar au obligatia de a-i informa pe consumatori asupra cursurilor de schimb valutar, atat pentru operatiunile de vanzare, cat si pentru operatiunile de cumparare de valuta, prin afisare la loc vizibil, atat in interiorul, cat si in exteriorul casei de schimb valutar, conform prevederilor ordinului nr. 205/2007.
La exteriorul si in interiorul casei de schimb valutar, cursurile de schimb valutar, atat pentru operatiunile de vanzare, cat si pentru operatiunile de cumparare de valuta, vor fi inscrise pe acelasi suport sau panou, intr-o culoare contrastanta fata de culoarea de fond a panoului. În cazul practicarii mai multor cursuri valutare pentru aceeasi moneda, acestea vor fi afisate pe panouri diferite. În cazul in care se efectueaza si operatiuni de schimb pentru cecuri de calatorie sau vouchere, cursurile practicate pentru acestea vor fi afisate pe panouri diferite, separat de panoul pentru bancnote. Suportul pe care se va face afisarea trebuie sa fie monocolor, fara degradeuri ori alte insemne grafice sau culori. Informatiile prevazute la alin. (1) trebuie indicate in mod vizibil si intr-o forma neechivoca, usor de citit.
Comisioanele practicate de operatorul economic care desfasoara activitati de schimb valutar, in cazul in care acestea exista, vor fi afisate pe panou, distinct, in culoare rosie, avand dimensiunile egale cu celelalte informatii. Prevederile art. 1, 2 si 3 se aplica in mod corespunzator si pentru operatiunile efectuate cu valute uzate, rupte sau iesite din uz, monede ori instrumente de plata exprimate in valuta, de tipul voucherelor, cecurilor de calatorie si altora asemenea.
În cazul in care se efectueaza operatiuni de schimb valutar cu monede sau bancnote uzate, rupte sau iesite din uz, operatorul economic respectiv va afisa separat cursul de schimb practicat in aceste cazuri.
Înaltimea minima admisa a literelor si cifrelor pentru afisarea in exteriorul casei de schimb valutar a cursurilor de schimb valutar, atat pentru operatiunile de vanzare, cat si pentru operatiunile de cumparare de valuta, este de 80 mm, grosimea literelor, de 10 mm, distanta dintre litere, de minimum 10 mm, iar distanta dintre cuvinte, de minimum 20 mm.
Înaltimea minima admisa a literelor si cifrelor pentru afisarea in interiorul casei de schimb valutar a cursurilor de schimb valutar, atat pentru operatiunile de vanzare, cat si pentru operatiunile de cumparare de valuta, este de minimum 8 mm, grosimea literelor de 1 mm, distanta dintre litere de minimum 1 mm, iar distanta dintre cuvinte de minimum 2 mm.
Dreptul consumatorilor de a fi informati in mod corect, complet si precis asupra cursurilor de schimb valutar se concretizeaza prin obligatia operatorilor economici ce desfasoara activitati de schimb valutar ca, inainte de operatiunea efectiva de schimb valutar, sa informeze consumatorul, atat verbal, cat si in scris, asupra cursului practicat, prin completarea unui formular de acceptare a tranzactiei, semnat de ambele parti, astfel incat consumatorul sa aiba posibilitatea de a face o alegere rationala. Formularul de acceptare a tranzactiei trebuie sa fie scris vizibil si lizibil, iar literele sa aiba marimea minima de 10 (marime caracter), si va cuprinde obligatoriu informatii referitoare la: denumirea si adresa operatorului economic, data emiterii, numele si prenumele consumatorului, seria si numarul de buletin/carte de identitate/pasaport al(e) acestuia, suma tranzactionata, suma ce urmeaza a fi incasata de consumator, comisionul practicat, semnatura operatorului si cea a consumatorului.
Formularul-tip va fi intocmit atat in limba romana, cat si in limba engleza, in doua exemplare, un exemplar pentru consumator, iar celalalt pentru operator.
Legislatie: Ordin nr. 205/2007 privind unele masuri de informare a consumatorilor de catre operatorii economici care desfasoara activitati de schimb valutar

Ce conditii trebuie sa indeplinesti pentru a putea sa iti deschizi o casa de schimb valutar? Trebuie infiintata o societate comerciala, cu obiect unic de activitate schimbul valutar, autorizata de Banca Nationala a Romaniei si care trebuie sa indeplineasca o serie de conditii, in baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei.

Reglementarile referitoare la modul de organizare si functionare a caselor de schimb valutar. Acestea au fost cuprinse in Regulamentul B.N.R. nr. 4 din 1 aprilie 2005 privind regimul valutar (M. Of. nr. 297 din 8 aprilie 2005) si in Norma nr. 4 din 1 aprilie 2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar (M. Of. nr. 297 din 8 aprilie 2005).

Exemplu de inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de vanzare-cumparare valuta. La punctul de schimb valutar deschis de catre S.C. DATATEST S.R.L. se efectueaza in data de 14 iulie 2011 urmatoarele operatii de vanzare/cumparare de valuta catre/ de la populatie la cursurile afisate in moneda nationala: cumpararea a 4.000 EURO la un curs valutar de 3,6400 lei/EURO; vanzarea a 3.500 EURO la un curs valutar de 3,6900 lei/EURO.
Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de vanzare-cumparare valuta:
1. cumpararea de valuta:
5314 = 5311 14.560 lei (pretul de cumparare)
"Casa in valuta" "Casa in lei"
2. vanzarea de valuta:
5311 = % 14.760 lei (pretul de vanzare al valutei)
"Casa in lei"
5314 12.915 lei (pretul de cumparare al valutei)
"Casa in valuta"
708 *) 1.845 lei (venit din comision)
"Venituri din activitati diverse"
*)La venituri se inregistreaza numai suma ce reprezinta comisionul casei de schimb la momentul tranzactiei.

Norma nr. 4 din 1.apr.2005, Monitorul Oficial, Partea I 297 8.apr.2005. Intrare in vigoare la 11.apr.2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar.

Circulara nr. 31 din 31.oct.2003, Monitorul Oficial, Partea I 781 6.noi.2003. Intrare in vigoare la 6.noi.2003 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare.

Norma nr. 630 din 4.iul.1991, Monitorul Oficial, Partea I 150 18.iul.1991. Intrare in vigoare la 18.iul.1991 pentru aplicarea prevederilor referitoare la infiintarea si functionarea caselor de schimb valutar conform Regulamentului privind operatiunile curente si transferurile de capital cu mijloace de plata straine, emis de Banca Nationala Romaniei si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 101 din 13 mai 1991.

Interfata pentru SEDIU

Sediul este punctul central al activitatii casei de schimb valutar. Managementul casei de schimb foloseste aceasta interfata pentru a seta agentiile, cursurile de schimb, valutele care pot fi tranzactionate, etc.

Detalii

Interfata AGENTIEI

Operatiile ce pot fi efectuate de operatorul din agentie sunt configurate de la sediu, de managementul casei de schimb. Interfata agentiei este simpla, permitand operatorului sa o invete in maxim o ora.

Detalii

Pachete si module

O licenta ExchangeOnline este valabila pentru o singura agentie. Utilizarea acestei solutii software in mai multe agentii presupune achizitia cate unei licente pentru fiecare dintre aceste agentii.

Detalii